Volgens een negentiende-eeuws gebruik moeten Duitsers zich opgeven als religieus of niet-religieus. In het eerste geval betalen ze een belasting. Als ze nadien van gedachten veranderen, moeten ze een procedure starten om uit de kerk te stappen. Dat gebeurt de jongste tijd steeds vaker door de vele pedofilieschandalen die losbarstten sinds 2010.

De Duitse bisschoppenconferentie werd ongerust en publiceerde daarom een decreet om het tij te keren: iedereen die uit de kerk stapt, kan voortaan fluiten naar de eucharistie (en het uitreiken van de hostie), het vormsel of de ziekenzalving, tenzij ze in levensgevaar verkeren. Ze mogen ook geen peter meer worden. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

Als ik geen lidgeld voor een supportersclub voetbalclub betaal wil dat zeggen dat ik niet meer tot een club wil behoren. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer naar wedstrijden wil kijken. Ik ben al een tijdje ontdoopt, helaas moeten we hier nog wel betalen voor de kerk via de belastingen. Voer het Duitse systeem hier maar in en laat ons ook beslissen of we nog voor het koningshuis willen betalen aub.

Het moet toch mogelijk zijn om op de belastingbrief of op Tax-on-Web een keuzemogelijkheid te geven. Kiest u voor een religie? Zoja, de keuze tussen alle erkende religies. Neen, dan de keuze tussen vrijzinnige organisaties of een goed doel naar keuze. Bij de keuze voor betalen voor het koningshuis is het gewoon ja of neen.

Ik ben van oordeel dat de kerk of welke religie transparant moet zijn als het om ontdopen gaat. Een voetbalclub mag ook geen levenslang contract laten tekenen of weigeren om een speler te laten gaan bij einde contract. Trouwens, met iemand die tegen zijn goesting speelt is een club toch niet. Niet geloven in iets en bijna niet weg kunnen bij een religie zou verboden moeten worden.

Wie meer wil weten over ontdopen moet maar eens op volgende link klikken: http://www.vub.ac.be/vo/images/ontdopingsfolder.pdf

Wie wil geloven doet maar en wie niet wil geloven moet dat ook kunnen doen. Jezus zei "laat de kinderen tot mij komen", maar hij zei er niet bij "en als ze niet willen komen sleur ze dan maar met hun haren tot bij mij". Of zou geloven sommigen dat hij dat wel zei en hebben broeders daarom zo'n kale plek op hun achterhoofd?

Het is wel grappig dat Rik Torfs zegt dat dit tegen het kerkelijk recht is en dat het geen werk van barmachtigheid is. Maar ook in Duitsland zijn er katholieke groeperingen die zich vragen stellen bij deze beslissing. De progressieve katholieke beweging "Wir sind Kirche" (Wij zijn de kerk) reageert kritisch. 'In plaats van de oorzaken aan te pakken waarom mensen in groten getale uit de kerk stappen, is het bisschoppendecreet een dreigement van de kerk aan het volk. Het zal mensen niet motiveren om gelovig te blijven.'

Ik ben het niet snel eens met gelovigen maar in dit geval geef ik deze Duitse beweging overschot van gelijk. Wie de hele tijd in zijn kerktoren blijft zitten kent niet van de wereld. Jezus is toch ook op zeker moment uit zijn tombe gekomen om de wijde wereld te leren kennen?

 En dat deed hij zeker niet om ongelovigen te gaan kruisigen. Alez, dat geloof ik toch.