07-01-09

Tientallen criminelen vrij door procedurefouten!

Gevangenis2
In Gent zijn verschillende criminelen, onder wie een mensenhandelaar, vrijgelaten na het omstreden arrest van het hof van beroep gisteren. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) noemt wat nu gebeurt "choquerend". Hij wil snel actie ondernemen via een zogenoemde reparatiewet.

Gisteren moest het hof van beroep in Gent 15 criminelen vrijspreken na procedurefouten. Het hof had de zogenoemde BOM-wet, de wet op de bijzondere opsporingsmethodes, anders geïnterpreteerd dan de hoven van beroep in Antwerpen en Brussel.

De kamer van inbeschuldigingsstelling van Gent had in een aantal zaken de verdachten en het openbaar ministerie afzonderlijk gehoord en dat mag niet. Beide partijen moeten samen aanwezig zijn op elke zitting.

Volgens de rechter is dat een procedurefout en dus moeten de verdachten in die zaken worden vrijgelaten. Tien criminelen, onder wie mensenhandelaars, mogen de gevangenis nu ook effectief verlaten. Anderen moeten dan weer in de cel blijven omdat ze nog betrokken zijn bij andere zaken. Het parket onderzoekt intussen of er ook nog andere criminelen kunnen vrijkomen.

Bedankt voor het "goed bestuur" beste regering! Leg het maar eens uit aan de slachtoffers. Blijkbaar kunnen onze politici geen deftige wetten maken. Laten die zich dan niet bijstaan door juristen of advocaten? Of schrijft misschien een stagaire al die wetten?

Ik zal u eens een voorbeeld geven van zo'n slechte wet.

De vorige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist op zeker moment om de wildgroei van stadswachten, parkwachters, parkeerwachters en stewards wat in te dijken en te professionaliseren. Hij maakt een wetsontwerp "Gemeenschapswacht" waarin hij schrijft wie er in aanmerking komt om gemeenschapswachter te worden, welke examens en opleidingen ze moeten volgen.

Goed, na een paar maand begint hij in zijn wetsontwerp te snijden. Zo moet men plotseling geen examens meer houden en kan men zelfs terug via het PWA gaan werken, wat bijna vijf jaar geleden werd afgeschaft in de grote steden. Eerst stond in de wet dat iedereen opnieuw examens moest doen, daarna een opleiding met examens, pas als je daar ook in geslaagd was mocht je beginnen. Nadat de vakbonden gezegd dat examens voor mensen die als bezig zijn schandalig is omdat deze al examens gedaan hebben, schat hij ineens de examens voor iedereen af.

Momenteel is het zo dat de steden geen gemeenschapswachten kunnen aannemen omdat er geen uitvoeringsbesluiten zijn. Men weet niet of het nu met of zonder examens gaat zijn. Het laatste zou een kaakslag zou zijn voor de mensen die nu werken en wel examens moesten afleggen en voor de mensen die eerder gezakt zijn voor de examens.

Ook weet men nog niet of wij bijkomende opleidingen moeten krijgen en of men na vijf jaar terug via het PWA kan werken of ze in een vzw onderbrengen. Dit laatste is ook te gek voor woorden, vijf jaar geleden werd ons een "echte job" aangeboden en nu wil men teruggrijpen naar een nepstatuut. Dit is gewoon met de haren getrokken.

De mensen die nu werken in het ACTIVA PVP-systeem krijgen maaltijdcheques, vakantiegeld en een eindejaarspremie, wie voor het PWA werkt krijgt dat allemaal niet. Wie nu werkt valt onder het statuut van de stad, wie via PWA of een vzw werkt niet. Dit is een dienst gewoon verdelen, zelfs als je naar de verdienste kijkt, kan dat spanningen met zich meebrengen. Hetzelfde moeten doen dan uw collega's maar wel meer dan een derde minder verdienen, niemand zou dat leuk vinden.

Het was de bedoeling van de wet om al wat buiten de politie aan preventie doet te uniformiseren, maar hij maakte er gewoon een potje van. Hopelijk komt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken ook met een reparatiewet of tenminste met betere koninklijke of ministeriële besluiten.

En liefst nog snel ook want wij zitten op ons tandvlees door te weinig volk. En er gaan binnen een paar jaar nog minder mensen zijn ofwel omdat ze op pensioen moeten of omdat ze jonger dan 45 zijn en er voor hen maar een budget voorzien is van vijf jaar door de overheid. Voor mensen onder de 45 jaar wordt 900 euro en vanaf 45 jaar 1000 euro van ons maandloon door de Staat betaalt, de rest van ons loon is op kosten van de stad.

Als de stad Leuven 5 van mijn collega's en mezelf niet zelf aannemen sta ik volgend jaar na 13 jaar stadswacht (PWA inbegrepen) opnieuw aan den dop. De stad heeft al laten doorschijnen dat ze dit niet gaan doen wegens te duur, maar gaan proberen om nog dit voorjaar een oplossing te zoeken. Ik ben benieuwd. 

Ook al zo'n domme maatregel, een buitendienst met allemaal oudere mensen dat brengt veel zieken met zich mee. Het werk wordt alsmaar zwaarder want de tijd van alleen maar rondlopen is reeds lang voorbij en toch wil men geen jongere werknemers omdat ze dan om de vijf jaar anderen moeten zoeken. Die "bureaunichten" weten duidelijk niet wat het is om in alle weersomstandigheden te moeten werken en wat dat vergt van iemand op leeftijd!

Ik weet dat er hier regelmatig mensen van Binnenlandse Zaken komen rondsnuisteren, hopelijk is er één van hen die dit verhaal eens laten lezen aan hun overste. Misschien is dit voorbeeld geen belangrijk voorbeeld, maar het geeft wel goed weer hoe de wetgevers werken in dit land.

11-04-07

Koppel molesteert treinbegeleidster!

Trein

Op de trein van Antwerpen naar Brussel heeft zich dinsdagavond een incident afgespeeld waarbij een treinbegeleidster een klap gekregen heeft. Dat schrijven Het Volk, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag. Een man en een vrouw konden geen treinticket voorleggen en werden in Mechelen van de trein gehaald.

conducteurDe man kon gaan lopen, maar de vrouw gedroeg zich agressief en ging de treinbegeleidster te lijf. De politie onderzoekt de zaak. Eind maart staakten de treinbegeleiders nog omwille van de toenemende agressie op de treinen.

Sommige mensen denken echt dat ze zich alles kunnen permiteren! Het wordt tijd dat mensen die sommige beroepen uitoefenen meer waardering krijgen. Wie een conducteur, leerkracht, politieagent, stadswacht, parkeerwachter, buschauffeur, opvoeder, ambulancier, verpleegster, arts, tandarts enz. aanvalt moet zwaarder worden bestraft. Laat ze desnoods als alternatieve straf een paar maand meewerken in het beroep van degenen die men heeft aangevallen. Misschien dat ze zo meer respect zullen krijgen. 

08-04-07

Seingevers gevraagd!

seingever

De Nationale Loterij gaat het komende seizoen 180.000 euro vrijmaken voor de rekrutering van vrijwilligers voor het wielrennen. Dat meldt Bruno Tuybens, voogdijminister van de Nationale Loterij, in een mededeling. Volgens Tuybens hebben kleine en middelgrote koersen te kampen met een gebrek aan kandidaat-seingevers.

Dit seizoen krijgen de commissarissen, de vrijwilligers aan start en aankomst en de jeugdcommissies (provinciale afdelingen) daarom voor een budget van 180.000 euro kledij en opleidingssessies. Voor deze functies werd daarnaast al een recruteringscampagne gevoerd om vrijwilligers aan te trekken, aldus Tuybens, die de verklaringen deed in het programma 'Vooruitblik op de Ronde van Vlaanderen' dat gisteren/zaterdag werd uitgezonden op Sporza.

willygo001Hopelijk gaat men nu ook eens de wetgeving omtrent de seingevers aanpassen zodat ze niet langer schrik moeten hebben om al te grote boetes te moeten betalen als er door hun fout of bij twijfel een ongeval gebeurt. De opleidingen moeten even zwaar zijn als die van de gemachtigde opzichters.

jasIk ben al meer dan tien jaar stadswacht en sta ook elke dag als gemachtigd opzichter aan de Leuvense scholen. Als ik zie hoe sommige automobilisten zich aan de schoolpoort gedragen (ja, zelfs sommige ouders), dan vrees ik dat het voor de vrijwillige seingevers nog moeilijker moet zijn om de orde te handhaven.

28-03-07

Lokalen stadswacht Leuven gebarricadeerd!

jasDeze morgen toen ik op het werk kwam bleek dat enkele snoodaards de deur hadden gebarricadeerd. Over de breedte van de deur was een plank vastgevezen met daarop een tekst over de sociale controle die wij samen met de politie zouden uitoefenen. We hebben zo onze vermoedens vanuit welke hoek deze actie komt. Zolang er geen schade is, kan het mij allemaal niet veel schelen.

swatWie tegen wat sociale controle is, heeft meestal iets op zijn kerfstok. Sociale controle is niet ons hoofddoel want wij werken louter preventief. Wij geven dingen die stuk of gevaarlijk zijn door aan de verschillende stadsdiensten. Aan scholen helpen wij de kinderen over. Sluikstort geven wij ook door aan de reinigingsdienst.

Het enige wat volgens mij kan aanzien worden als sociale controle zijn de gemeentelijke administratieve sancties die wij uitschrijven voor wildplakken. Maar zelfs daar proberen we indien mogelijk eerst te onderhandelen.

Wij zijn dus zeker geen SS! Voor die snoodaards een berichtje: u kan de vijzen die werden gebruikt ophalen op het door u toch zo goed gekende adres vanaf 7.00 tot 18.00! Ik ben benieuwd of die lafaards dit durven. Als ik zelf aanwezig ben zal ik u graag te woord staan.

stadsWACHT3Vandaag 06/04/06 stond ondermeer dit te lezen in het nieuwsblad: De daders zijn onbekend, maar de Leuvense krakersbeweging verwijst naar het vandalisme in haar nieuwsbrief. Op de website van Indymedia wordt de actie opgeëist: ,,Het fenomeen stadswacht de paars uitgeslagen smurfen die de Leuvense straten onveilig maken op zoek naar afwijkend gedrag noodzaakt toch wel onze aandacht'', klinkt het. ,,De staat gebruikt hen als pionnen in de strijd tegen diegenen die gedrag vertonen dat niet binnen hun lijntjes past. Genoeg redenen om de ramen en deuren van de Leuvense stadswacht dicht te timmeren.''

16:56 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: columns, stadswacht, stadswachten, leuven, sociale controle, gemeentelijke administratieve sancties, sqd, skwattus dei | |  Facebook | |  Print | |

22-03-07

Antwerpse wegpolitie blijft s'nachts binnen!

paul scherens

De Antwerpse eenheden van de wegpolitie kregen begin deze week te horen dat er geen acties meer bij nacht en tijdens de weekends zullen worden uitgevoerd. Het budget is te beperkt om de extra prestaties te vergoeden. "Moeten de mannen dan de hele dag in de kazerne blijven? ", vraagt ACOD-secretaris Paul Scherens zich donderdag af in Gazet van Antwerpen.

politie"Vorig jaar beschikte de wegpolitie Antwerpen over een budget van bijna 1,4 miljoen euro om de nacht-, weekend- en overuren te betalen die de 143 personeelsleden presteerden tijdens speciale acties. Vanaf dit jaar wordt het globale budget van 6,1 miljoen euro gewoon per man per provincie verdeeld.

poliesDaardoor krijgt Antwerpen maar 890.000 euro", legt de vakbondsman uit. "De verdeling per man houdt er geen rekening mee dat de provincie Antwerpen met de hoogste werklast kampt. Op verkeersvlak is Antwerpen de drukste provincie. Vooral de aanwezigheid van de haven en het toenemende vrachtverkeer creëren extra werk."

verkeerDus 's nachts kan men op de Antwerpse wegen doorvlammen want er is toch geen controle. Het wordt tijd dat er eens een evaluatie komt van de politiehervorming, wil men het geloof van de burgers in politie en parketten niet verliezen, als ze het tenminste niet al verloren hebben.

stadswachten1Politiekers spreken graag over "meer blauw op straat" maar ze willen er geen middelen voor uittrekken. Wel zoekt men naar foefjes om meer blauw op straat te krijgen. Zo wil men de stadswachten parkeerboetes laten schrijven (waar de meerderheid van ons tegen is) en wil men de hulpagenten inschakelen voor gewone politietaken.

willygo001Let wel, zonder dat er iets bij het loon van de stadswachten of hulpagenten bijkomt. Momenteel moet het wetsontwerp over de nieuwe taken van de stadswacht (gemeenschapswachters) wel nog gestemd worden, maar zoals u weet gebeurt dat meerderheid tegen oppositie.

Veiligheid is voor deze regering geen prioriteit, tot er weer eens iets ergs gebeurt!

16:36 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: columns, acod, paul scherens, politie, antwerpen, wegpolitie, hulpagenten, stadswachten, gemeenschapswachters, wetsontwerp | |  Facebook | |  Print | |

20-03-07

Waar blijft die bedrijfsarts toch?

dokterJe kan wat meemaken als je ziek benten het huis niet uit mag. Zo is wachten op het bezoek de bedrijfsarts net hetzelfde als wachten op Godot. Vooral als je alleen woont kan dit soms knap vervelend zijn. Lees hieronder het msn-gesprek van twee van mijn collega's maar eens.

Ik beloof dat ik als vakbondsafgevaardigde zal pleiten om voor alleenstaanden een regeling kan getroffen worden, zodat ze niet elke dag een pizza moeten laten komen.

Voor alle duidelijkheid het is Dréke die ziek thuis is. Lut is zijn vriendin (zij wonen niet samen nvdr), die hem af en toe voorziet van haar goede zorgen.

ziekLut zegt: hoe is het gegaan vandaag?
Dréké zegt: MOE! Den Ben moet er eens een artikel over publiceren in zen site
Lut zegt: over wat?
Dréké zegt: wel als Alleenstaande en dus Alleen wonende vind ik dat het je
genezingsproces ophoud
Dréké zegt: om te worden gecontroleerd door een arts
Lut zegt: ach ja?
Dréké zegt: je bent bijna verplicht om pillen te nemen om wakker te blijven
Lut zegt: waar!
627_b8318c5a1f3c98d506930cc43d57855a.150Dréké zegt: die knuppel kan gewoon 12 uur per dag langskomen tot tweemaal toe als ie zin heeft en jij moet maar zien dat je hem hoort als die aan de deur komt
Dréké zegt: zijn dat wetten uit Rusland of van hier? En dan nog wat zegt dat nu?
Lut zegt: ja das waar
Lut zegt: ja mensen hebben meestal een bel wel he

Dréké zegt: kloppen of een bel, jij hoort niks verdomme!
Lut zegt: neen
Dréké zegt: wat heeft dat daar mee te maken?
deurbelLut zegt: een bel zal je wel iets beter horen denk ik
Dréké zegt: da's kul
Lut zegt: ok ok
Dréké zegt: en tenslotte genees je van te rusten en te slapen, maar... je kan niet
Lut zegt: ja gelijk heb je
Dréké zegt: ik ga nu twee weken thuis zijn  dat ik de woonst niet mag verlaten dus moet ik zorgen dat ik hele dagen van 09.00 tot 21.00 uur wakker ben en
volledig vermoeid, alwaar ik zou moeten uitgerust geraken
Lut zegt: ja
Dréké zegt: jamaar heb ik een punt , of heb ik er twee?
Lut zegt: je hebt er twee
acodklakskeDréké zegt: ik ga dit eens doorgeven aan onze, hoe noemen ze dat nu weer ? Allée Den Ben hé
Lut zegt: delegee
Dréké zegt: nee heeft er niks mee te maken het werk. Aanklagen tegen de maatschappij zoals hij altijd doet op z'n site zo
Lut zegt: criticus dan
Dréké zegt: erger nog
anarchistLut zegt: anarchist
Dréké zegt: "ANARCHIST" dat is't hahahaahahaahaha
Lut zegt: ja ik zal het hem zeggen of stuur hem een mail
Lut zegt: bel eens naar diene dokter en zeg hem dat eens, als ik eens daar was kreeg diene ook zo ne telefoon. Waarom ni, diene werkt alleen maar voor 't stad zene das god ni!
Dréké zegt: ik kap me terug af ze schat want ik krijg terug pijn
Lut zegt: rust maar en trek het je ni aan

msnNormaal plaats ik zulke gesprekken niet, maar omdat het zo'n leuk gesprek was en Dréke het zelf vroeg doe ik het toch. Ik kan Dréke zijn ongenoegen best begrijpen, toch wil ik hem de raad geven om in het vervolg aan zijn huisdokter te vragen om hem toestemming te geven om het huis te verlaten, ook al heb je zoals hem problemen met je been. Dan moet je wel zelf naar de bedrijfsarts gaan, maar dan ben je ook voor de rest van je ziekteverlof gerust.

Als je met een bedrijfsarts zit die er een sport van maakt om pas de laatste ziektedag te komen, dan ben je pas echt gekloot. We mogen dan stadswachten zijn, maar aan wachten hebben ook wij een broertje dood!

19:41 Gepost door Ben Willems in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: columns, ziekte, bedrijfsarts, msn messenger, stadswacht, stadswachten, leuven, ziekteverlof, alleenstaand, alleen wonen, dreke, lut | |  Facebook | |  Print | |

16-02-07

Geweld in Leuven neemt toe!

leuvenStadHet aantal geweldsdelicten in Leuven nam in 2006 toe van 858 tot 940. In het centrum was er slechts een beperkte stijging met 18 feiten tot 240, waarvan 104 op de Oude Markt. Ondanks de alarmerende berichten over het aantal vechtpartijen op de Oude Markt doet er zich volgens Mouchaers dus geen echte toename voor van het aantal geweldsdelicten.

leuvenOudeMarkt"Wel is het onmiskenbaar zo dat de ernst van de feiten toeneemt", aldus Mouchaers. Om de problemen op de Oude Markt in te dijken onderneemt de politie heel wat ontradende acties, zoals controles op de toegangswegen en patrouilles. Gehoopt wordt dat de horeca-uitbaters op de Oude Markt het initiatief nemen tot een collectief privébewakingssysteem.

leuvenCamera_bDe camerabewaking in het stadscentrum bewees zijn nut bij 130 incidenten. Bij 70 incidenten werd met de hulp van die bewakingscamera's de dader herkend. Elf keer werden beelden neergelegd bij het parket. De daders zijn in twee op de drie gevallen afkomstig van buiten Leuven, vooral uit Brussel en Mechelen.

leuvenStadszichtEen paar weken geleden werd ik nog uitgemaakt voor racist omdat ik schreef dat de daders uit Mechelen en Brussel kwamen en allochtoon zijn, nu bevestigen de cijfers jammer genoeg wat ik toen beweerde. Helaas neemt niet alleen het geweld toe maar zijn er ook meer inbraken in huizen en wagens te betreuren. Leuven begint dus een beetje op Brussel te lijken.

jasHet enige wat de politie en ook de stadswachten aan de inbraken kunnen doen is zorgen dat mensen genoeg informatie krijgen om zich te beschermen tegen inbraken.Tegen geweld kan men zich helaas niet beschermen, er zullen nu eenmaal altijd randdebielen zijn die denken dat men met vechten alles kan oplossen.

19:28 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: columns, leuven, geweld, inbraken, politie, stadswachten, mechelen, brussel, oude markt, stadswacht | |  Facebook | |  Print | |

07-12-06

Aan de Leuvense studenten!

FietsenLeuven2Alle fietsen die voor het station van Leuven staan, worden volgende week weggehaald. Dan komt op die plaats een tijdelijk platform voor de jongerenzender Studio Brussel. Maar de fietsen moeten ook verdwijnen omdat blindenverenigingen en rolstoelpatiënten klagen over de moeilijke doorgang op het plein. Leuven probeert de studenten via affiches en stadswachten te sensibiliseren om de fietsenstallingen even verderop te gebruiken.

jasDeze ochtend tussen 7 en 9 stond ik als stadswachter in de gietende regen nog aan het station om fietsers erop te wijzen dat ze de fietsenstalling moeten gebruiken.Wat ik als ik aan het station moet staan naar mijn hoofd krijg geslingerd is soms niet te beschrijven. Van facist tot dopper, alles komt aan bod! Nogmaals voor die domme studenten, stadswachten zijn geen doppers maar stadsambtenaren die voor bepaalde kleine vergrijpen zelfs administratieve sancties mogen uitschrijven. 

FietsenLeuvenZijn het dan allemaal studenten die dingen roepen, hoor ik u zeggen. Welnu, 99% zijn inderdaad student! En kom bij mij niet zagen over het feit dat ge uwen trein moet halen, want dan zeg ik "dan moet je maar vroeger opstaan of vertrekken".

gehandicaptenToen ik onlangs zei dat blinden steeds de blindentegels moeten kunnen gebruiken en dat ook de rolstoelgebruikers moeten kunnen passeren kreeg ik te horen "wat maakt mij dat nu uit?". Wie geen respect heeft voor anderen moet van mij ook niet veel respect verwachten. Ik ben altijd vriendelijk maar als men te ver gaat dan verdwijnt die vriendelijk als sneeuw voor de zon!

Voor al die studenten die wel de moeite doen om de fietsenstalling te gebruiken heb ik alle respect. En ja het is daar 's avonds donker, maar ik heb de verantwoordelijke van de NMBS daarvan reeds een jaar geleden op de hoogte van gebracht. Maar voor een blinde is het zelfs overdag donker!

18:23 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: columns, stadswacht, stadswachten, fietsen, station leuven, leuven, gehandicapten, blinden | |  Facebook | |  Print | |

11-11-06

Het wordt een warme kerst!

JihadHet terreurnetwerk al-Qaida is van plan tijdens de topdagen van de kerstvakantie aanslagen in Europa te plegen. Dat meent de Amerikaanse tv-zender CBS te weten. Voor zijn informatie baseert CBS zich op medewerkers van de geheime dienst, Arabische diplomaten en Pakistaanse veiligheidsfunctionarissen. Met de aanslagen wil al-Qaida de "druk op Europa" verhogen. Blijkbaar overwegen de terroristen in het bijzonder aanslagen op het in volle vakantieperiode drukke spoor- en luchtverkeer.

Voorts wil al-Qaida in Arabische landen nog meer aanslagen uitvoeren op olie-infrastructuur als pijplijnen en raffinaderijen. Zulke aanslagen doen de olieprijzen stijgen en op die manier zou ook de VS economisch hard worden getroffen.

camera2Ach, dit is de zoveelste keer dat men ons angst wil aanjagen voor eventuele aanslagen. Men wil gewoon dat we een stuk van onze privacy laten varen om zo meer controle op ons doen en laten toe te staan. De Amerikanen willen van de wereld een Big Brotherhuis maken. Welnu, ik nomineer Bush en Blair!

Als één of ander groepje doorgeslagen terroristen een aanslag wilen plegen, kan men dat toch niet verhinderen. Gaat onze minister van binnenlandse zaken nu ook de stadswachten inzetten zoals hij dat voor de juweliers gaat doen misschien? Laat maar, wij hebben al werk genoeg en ik ben geen kannonenvlees!

21:04 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: columns, terroristen, terrorisme, aanslag, aanslagen, dewaels, stadswachten, stadswacht, big brother, al qaida | |  Facebook | |  Print | |

09-11-06

Stadswachten helpen juweliers!

3

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) belooft meer politiepatrouilles voor juweliers en elektrozaken. Dewael gaat daarmee in op een vraag van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) naar aanleiding van een gewelddadige overval gisteren op een juwelier in de Antwerpse gemeente Brecht.

Ook stadwachten zullen een extra oogje in het zeil houden tijdens die periode.

jasDus als je mezelf of mijn collega stadswachten binnenkort in de buurt van juweliers en elektrozaken ziet staan, dan zijn we niet aan het winkelen, maar houden we gewoon een oogje in het zeil. Niet dat we niets beters te doen hebben, maar als weeen handje kunnen helpen om de buurt veilig te houden dan doen we dat graag! 

19:20 Gepost door Ben Willems in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: columns, stadswachten, dewael, veiligheid, criminaliteit, juweliers, unizo | |  Facebook | |  Print | |